Інформація про центр

Українсько-Туркменський освітньо-культурний центр у Житомирському державному технологічному університеті створено за наказом ректора ЖДТУ № 328а від 10 листопада 2015 року.

Діяльність центру спрямована на встановлення й розвиток міжнародних зв’язків та міжнародного співробітництва університету в науковій, освітянській, культурній та інших галузях шляхом здійснення організаційних заходів щодо пошуку іноземних партнерів, іноземних джерел фінансування ЖДТУ, створення основ для співробітництва з освітянськими закладами та науковими установами Туркменістану, міжнародними організаціями, фондами.

Наказ про створення центру

[su_document url=”https://tkm-center.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/ukr-tkm-center-nakaz.pdf”]

Положення про Українсько-Туркменський освітньо-культурний центр

[su_document url=”https://tkm-center.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/04/ukr-tkm-center-pol.pdf”]